Home » Cenník » Autocamp

Autocamp

OSOBA

3,50 €

dieťa
2,00 €

AUTO

3,00 €

STAN

malý
1,80 €
veľký
2,90 €
CARAVAN
3,00 €
ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
3,90 €
MOTORKA
2,00 €
OBYTNÉ AUTO
4,30 €
PES
1,50 €

Na  základe zákona SNR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku a Všeobecne záväzného nariadenia č130/2004 o miestnych daniach platí sa od 1. 1. 2005  daň za ubytovanie (turistická taxa) vo výške 0,50 € na  osobu a prenocovanie. 

            Prosíme návštevníkov uvoľniť ubytovacie priestory do 10,30 hod. Pri neskoršom uvoľnení budeme počítať  poplatok 1,- €/ubytovacia jednotka  za každú hodinu dlhšieho pobytu.