Home » Cenník » Kongresová sála prenájom

Kongresová sála prenájom

1 hodina
 9 €
2-3 hodiny
17 €
4-5 hodín
22 €
6-8 hodín
30 €
8 a viac hodín
40 €