Home » Leto u nás » Cykloturistika

Cykloturistika

         Milí priatelia cykloturistiky,

         na tejto webovej stránke máte uverejnený najpodrobnejší popis  vyznačených cyklotrás v Levočských vrchoch. S ich značením som začal v roku 2011 a 2012 to znamená hneď ako sa zrušil vojenský obvod Javorina. V roku 2013 sa ich sieť opäť rozšírila o ďalšie vyznačené trasy a takto je dnes v tomto pohorí vyznačených 380 kilometrov cyklotrás. Tie sú značené podľa príslušnej normy. Najdlhšia Spišská cyklomagistrála je vyznačené červenou farbou, potom  kratšie trasy sú značené modrou, zelenou a najkratšie spojky sú žltej farby.  V takomto poradí sú opísané aj na tejto webovej stránke  Pre Vašu lepšiu orientáciu v teréne je tu uvedené aj číslo trasy ktoré zároveň je uvedené aj na smerovkách.

Levočské vrchy boli až do konca roka 2010 vojenským obvodom. Ako všade,  aj tu sme  sa stretli s nevôľou niektorých vlastníkov pozemkov ktorí nechceli povoliť značenie v teréne.  Dôvod, pohorie je aj lukratívnym poľovným revírom. V prípade, že sa stretnete s nejakými problémami, alebo nedostatkami môžete mi ich napísať elektronicky. Rád ich príjmem, prípadne vysvetlím.

Najlepší prístup na trasy ako aj začiatok na ich absolvovanie je z Levočskej doliny z časti Kováčova vila  (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča). Na záchytnom parkovisku kde v prípade potreby môžete nechať aj svoje auto  nájdete aj veľkú mapu so zakreslenými trasami. Podrobnú cyklomapu si môžte zakúpiť na recepcii penziónu, alebo v reštaurácií. Zároveň tu môžete využiť aj naše stravovacie a ubytovacie služby.  Ak by ste mali rôzne dotazy, prípadne chceli by ste sa na niečo opýtať, rád Vám zodpovieme. Pretože červená cyklomagistrála prechádza územím zo západu na východ pre Vašu lepšiu orientáciu som ju rozdelil na dve časti. Západnú časť smerom do Kežmarku a východnú časť smerom na Spišský hrad a do Žehry.

Už mi neostáva nič iné, len Vám popriať príjemné zážitky na bicykli pri trávení voľných chvíľ v Levočských vrchoch a v jeho podhoriach.

 

1/ červeno vyznačená trasa západ č. 014:

        Levočská dolina, Kováčova vila 565 m – Levoča, odbočka centrum 520 m (2,0 km) – Zbojnícka lúka 755 m (3,7 km) – Brezová 948 m (2,2 km) – Hradisko, križovatka 805 m (2,1 km) – Tvarožná 676 m ( 4,8 km) – Ľubica 636 m (6,2 km) –  Kežmarok, Billa 630 m (2,7 km), spolu: 23,7 km. 

                                               

Z parkoviska pod Kováčovou vilou (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) smerom k Levoči po asfaltovej ceste nenáročné. Potom  poľnou, neskôr lesnou cestou už náročnejším stúpaním na Zbojnícku lúku, potom po Brezovú. Miestami taktiež náročnejšie stúpanie lesnou cestou. Odmenou sú pekný výhľady na okolie. Z  Brezovej už stále dole do obce Hradisko po lesnej ceste. Z Hradiska už asfaltovou komunikáciou až do Kežmarku.  Pre návrat naspäť si môžete zvoliť žltú trasu č. 16  z obce Ľubica, prípadne kratšie návraty  z Tvarožnej po plánovanej modrej trase č. 7 do Zaľubice s pokračovaním vľavo po žltej č. 16, prípadne využite zelenú trasu č. 8 do sedla pod Krížovým vrchom a z neho opäť vpravo po žltej trase č. 16 k bývalému vstupu do vojenského obvodu  a červenou  na Kováčovú vilu (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča).  Túto trasu odporúčam robiť za pekného počasia. Úsek Hradisko až Kežmarok vhodný aj pre cestné bicykle.

 

 Naše putovanie na bicykli začneme pri Kováčovej vile (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča)  odkiaľ sa spustíme dva  kilometre k Levoči. Pri smerovníku zabočíme doprava. Asi po ďalších  200 metroch odbočíme opäť vpravo pomedzi nové rodinné domy.  Bicyklujeme mierne hore po tzv. Ruskinovskom chodníku. Asi po niečo viac ako jednom kilometri prídeme na okraj lesa, neskôr na Zbojnícku lúku kde je aj križovatka peších chodníkov. My pokračujeme stále po červenej cykloturistickej trase až na vrchol Brezovej. Aj keď jej vrchol pomaly zarastá peknými borovicami naskytajú sa nám z popod nich krásny výhľady na široké okolie. Dominuje štíty na severozápade Vysokých Tatier na juhozápade Nízkych Tatier, očarí nás aj pohľad na juh na Volovské vrchy, na východ na Branisko  a Spišskú Maguru na severe. Z Brezovej zídeme do neďalekej obce Hradisko. Za ňou na križovatke  (križovatka zelenej č.11), odkiaľ už po asfaltovej ceste stále mierne dole cez Tvarožnú (križovatka plánovanej modrej č.7 a zelenej č.8), Ľubicu (križovatka zelenej č.9) až do Kežmarku. Vo všetkých obciach viacero historických objektov. Historické centrum Kežmarku bolo v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkové rezerváciu.

 

          2/ červeno vyznačená trasa východ č. 014:

Levočská dolina, Kováčova vila 565 m – Levočská dolina,  rampa 594 m (1,8 km) – Levočská dolina, osada 640 m (1,4 km) – Levočská dolina,  Podhrby 680 m (2,0 km) – Hrby, poľovnícka chata 885 m (3,5 km) – Torysky 813 m (2,9 km) – Nižné Repaše, odb. Torysky 747 m (1,9 km) – Nižné Repaše, odbočka Blažov 740 m (2,4 km) – Oľšavica 800 m 3,2 km – Brutovce 883 m (2,4 km) – Podproč, rázcestie 832 m (3,2 km)  – Paršivá 775 m (3,7, km) – Bijacovce 520 m (4,3, km) – Pod Spišským hradom 505 m (3,5, km) – Hodkovce 480 m (1,0 km) – Žehra 440 m (1,7 km), spolu: 38,9 km

 

         Náročná trasa, ktorá nás zavedie do rázovitých obcí v južnej častí Levočských planín. Pokračuje až na Spišský hrad a do obce Žehra. Lokalita zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ťažšie stúpanie na Hrby.  Úsek od Brutoviec vedie po lesnej, ale peknej a zaujímavej  ceste.  Obce Torysky a Nižné Repaše boli vyhlásené za pamiatkové zóny ľudovej architektúry. Zaujímavým je aj opustený Podproč s chalupami prerobenými na rekreáciu.  Trasu odporúčam spojiť aj s prehliadkou Spišského hradu, kostola v Žehre a na pamiatky bohatú obec Bijacovce, prípadne aj národnej prírodnej rezervácie Dreveník.  Pre návrat cez  Levoču na Kováčovu vilu (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča)   môžeme  využiť modro vyznačenú trasu č. 6 po Kačelák a žltú trasu č. 20 cez osadu Odorica do Levoče. Z Levoče po štátnej ceste naspäť na Kováčovu vilu (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča).  Úseky Kováčová vila – Podhrby, Torysky – Brutovce a Bijacovce – Žehra vhodné aj pre cestné bicykle. 

        

         Od smerovníka pri parkovisku pod Kováčovou vilou (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča)  bicyklujeme asfaltovou komunikáciou okolo bývalého vstupu do vojenského obvodu (križovatka žltej č. 16), neskôr cez osadu Levočská dolina (križovatka žltej č. 18) na Podhrby (križovatka žltej č 17). Tu začne trasa stúpať až na Hrby (križovatka modrej č. 3). Tu na križovatke trás stojí poľovnícky objekt. Z Hrb okolo rybníkov, prechádzame cez rázovité rusínske obce Torysky, Nižné Repaše a Oľšavica. Na začiatku obce Nižné Repaše sa pripája  zelená trasa č. 10, ktorá za obcou Nižné Repaše odbočí doľava. Pred  obcou Brutovce zabočíme doprava (križovatka zelenej č. 12). V obci niekoľko drevených sôch od miestnych autorov a zaujímavé múzeum ľudových fúkacích nástrojov.  K rekreačným chalupám v Podproči je treba  odbočiť po pešej pásovej zelenej značke. Zachádzka stojí za to. V osade objekty prerobené na rekreačné účely, aj kostol pekne opravený.   Pred obcou Bijacovce sa sprava pripojí zelená trasa č. 13. V  obci Bijacovce sa nachádza gotický kostol s rotundou ktorej počiatky siahajú až do románskeho obdobia. Na konci obce z nášho smeru po pravej strane stojí klasicistický kaštieľ s pekným parkom.   V budove obecného úradu novootvorená izba ľudových tradícií. Bicyklujeme ďalej po dobrej asfaltovej ceste, prejdeme popod diaľnicu, križujeme štátnu cestu I. triedy č. 18. Pozor pri jej prechádzaní  zosadneme z bicyklov. Od smerovníka pod Spišským hradom odbočka asi jeden kilometer na hrad. V Hodkovciach kaštieľ v ktorom je taktiež expozícia približujúca jeho históriu a život na kaštieli. Pred obcou Žehra sa zľava pripojí modrá trasa č. 5. Naša trasa končí v strede obce Žehra s kostolom bohatým na maľby.

         3/ modro vyznačená trasa č. 2889:

Hrby, poľovnícka chata, 885 m – Brinky, odb. na Starú Hájnicu 1.075 m (4,3 km) – Pamätník SNP 1.154 m (1,2 km) – Vinná, poľovnícka chata 1.190 m (2,2 km) – Levočský Václavák 1.141 m (2,6 km) – Malý Václavák, Javor 1.087 m (4,6 km) – Vysoká pec (8,3 km) – Jakubany, kostol 615 m (4,9 km) – Nová Ľubovňa, most (3,6 km) – Stará Ľubovňa, bus – vlak (4,1  km),  spolu: 35,8 km

 

         Prvú časť trasy po Hrby musíme absolvovať  po červenej trase č. 2. Z mnohých miest pekné výhľady na okolie. Trasa vedie po lesnej ceste s penetračným povrchom a dovedie nás do centrálnej časti pohoria. Z mnohých miest pekné výhľady na okolie. Až do Starej Ľubovne je to celodenná túra. Pre návrat do Levoče je možné ju skrátiť  niekoľkými spôsobmi. Najkratšia je  návratová trasa zelenou značkou  od pamätníka SNP po trase č. 8. Dlhší návrat je už z Václaváku po zelenej trase č. 9, alebo z Malého Václaváku žltou trasou č. 22, prípadne zeleno vyznačenou trasou z Novej  Ľubovne cez Ružbašskú škôlku.  Posledné dve trasy sú už pre zdatných cykloturistov.   Posledný úsek od vysokej pece do Starej Ľubovne vhodný aj pre cestné bicykle.

        

         Pri poľovníckej chate na Hrboch odbočíme vľavo, trasa vedie mierne hore. Prechádzame cez rozsiahle lúky nazývame Brinky. Pri pamätníku SNP krátka zastávka (križovatka zelenej č. 8). Od neho ešte mierne hore až k horárni na Vinnej (križovatka žltej č. 19). Pri nej prístrešok, pod ňou upravený jeden z prameňov rieky Torysa.  Za Vinnou vpravo možnosť zísť nevyznačenou cestou do obce Torysky. My pokračujeme hlavným hrebeňom na Václavák (križovatka zelenej č. 9).  Lokality dostala názov podľa niekoľkých ciest ktoré oddiaľ vychádzajú.  Modrá trasa pokračuje vľavo už klesaním na Malý Václavák (križovatka žltej č. 23). Z neho doprava prudšie dole už dolinou potoka Jakubianka až prídeme k zrekonštruovanej vysokej peci. Postavila ju rodina Probstnerovcov ktorá vlastnila aj obce Jakubany a Nová Ľubovňa.  Upravené aj okolie peci. Kúsok za ňou je možné vidieť aj zvyšky klauzy ktorá v prípade potreby slúžila na zvýšenie hladiny potoka Jakubianka. Za chvíľu už prídeme do rusínskej obce Jakubany so zaujímavým kostolom. Za ňou prechádzame cez Novú Ľubovňu. Z Novej Ľubovne vedie zeleno vyznačená trasa č. 15 (plánovaná na značenie na jar 2014) cez Kolačkov, Ružbašskú škôlku smerom do Ihlian a žlto vyznačená trasa č 22 do Ľubovnianských Kúpeľov.  My pokračujeme do Starej Ľubovne kde pri železničnej stanici modré značenie končí.            

        

         4/ modro vyznačená trasa č. 2890:

         Vyšné Repaše 800 m – Pavľany, sedlo 840 m (3,3 km)  – Lúčka 490 m (5,6 km) – Jablonov 481 m (1,5 km) – Studenec 440 m (4,2 km) – Spišské Podhradie, Mariánske námestie 435 m (2,1 km), spolu: 16,7 km

 

         Zaujímavá trasa ktorá vedie južnou časťou Levočských planín do Spišského Podhradia. V prípade, že  začíname putovanie pod Kováčovou vilou (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) zvolíme si do Vyšných Repáš zelenú trasu č. 10 ktorá začína pri Košickej bráne.  Pre návrat zo Spišského Podhradia naspäť je možné voliť kombináciu trás uvedených pri trase č. 2. Za obcou Pavľany strmé klesanie po poľnej ceste, ináč vhodné aj pre cestné bicykle.

 

Od centrálnej cykloturistickej orientácie v obci Vyšné Repaše pokračujeme po štátnej ceste dole obcou spolu so zelenou trasou č. 10. Asi po necelých dvoch kilometroch zabočíme vpravo a stúpame mierne hore až do obce Pavľany. Prejdeme cez obec a ideme stále dole poľnou cestou do doliny Mlynského potoka. Tu už prídeme na kvalitnú cestu. Prejdeme okolo Biskupskej horárne (vľavo),  cez obec Lúčka až prídeme do Jablonova. Na jeho konci sa stočíme vľavo, prejdeme okolo opustených objektov bývalého JRD a ŠM až prídeme do Studenca (vľavo odbočuje zelená č. 13) a neskôr do Spišského Podhradia kde na Mariánskom námestí trasa končí.  Pre návrat do Levoče a na Kováčovu vilu (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) odporúčam modrú trasu č. 6 a žltú č. 20 cez Odoricu do Levoče, prípadne na Kováčovu vilu (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča).  

        

         5/ modro vyznačená trasa č. 2710:

         Dúbrava 615 m – Žehra 440 m (5,3 km) – Granč–Petrovce 450 m (1,8 km) – Beharovce 459 m (0,5 km) – Beharovce, motel Vargas 490 m (1,1 km) – Korytné 519 m (1,5 km) – Poľanovce 570 m (1,5 km) – Vyšný Slavkov 560 m (6,1 km) – Vyšný Slavkov, odbočka Vlčia 540 m (1,6 km), spolu:  19,4 km 

 

         Jediná cyklo trasa ktorá spája južnú časť pohoria Branisko s jeho severnou časťou, pričom vedie jeho okrajom zo západnej strany. V obci Žehra možnosť prezrieť si kostol zapísaný v Zozname UNESCO. Trasa začína v  strede obce  Dúbrava, vedie po lesných cestách, ale väčšia časť po štátnych cestách. Pozor na neznačený úsek Beharovce, motel – Korytné kde ideme po štátnej ceste I. triedy č. 18. Zvýšená premávka iba v prípade odstávky tunela pod Braniskom. Pre cestu naspäť treba voliť zelenú trasu č. 12 v kombinácií s červenou trasou č. 2.   Z obce Žehra až do Poľanoviec  vhodné aj pre cestné bicykle.

 

         Cyklotrasu začneme v strede obce Dúbrava. Ideme smerom na Harakovce, ale za objektami Poľnohospodárskeho družstva odbočíme vľavo.  Ideme mierne dole kúsok lesom, potom lúkami až do obce Žehra (križovatka červenej č.2).  Ku kostolu treba zabočiť vľavo. Od smerovníka pokračujeme už po štátnej ceste vpravo spolu s červenou trasou č 2 ktorá odbočuje k Hodkovciam. Prejdeme cez obce Granč-Petrovce, Beharovce (križovatka zelenej č.12), Korytné do Poľanoviec. Tu začneme opäť mierne stúpať lesnou cestou do sedla Prašivá. Náročnejší iba posledný úsek. Zo sedla vľavo pokračujeme pomedzi lúky už mierne dole do obce Vyšný Slavkov. Trasa končí na križovatke štátnej cesty v časti Vlčia (križovatka zelenej č. 12).

 

6/ modro vyznačená trasa č. 2855:

Spišské Podhradie, Mariánske námestie 435 m – Baldovce 440 m (3,5 km) – Bugľovce 465 m (1,5 km) – nad Bugľovcami 525 m (1,0 km) – Klčov, odbočka  493 m (2,1 km) – Domaňovce 437 m (4,4, km) – hájenka  515 m (4,0 km) – pod Kačelákom 592 m (2,5 km), spolu: 19,0 km

        

         Zaujímavá trasa vedúca zo Spišského Podhradia Podhradskou kotlinou do Levoče. Najskôr si prezrieme historické pamiatky Spišského Podhradia ktorého centrum bolo vyhlásené za pamiatkovú zónu. Spolu s mestskou pamiatkovou rezerváciou Spišská Kapitula  bola v roku 1993 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Spišskú Kapitulu si pozrieme už po trase. Náročný je len úsek z Domaňoviec po hájenku. Modrá trasa pokračuje z Kačeláku ďalej do Harichoviec a Spišskej Novej Vsi. Pri opise našich trás sa tomuto úseku nebudeme venovať.  Z Kečeláku do Levoče po žltej značke č. 20 a z Levoče pre prípadný návrat do Spišského podhradia  je možné využiť kombináciu trás č. 2, 4 a 10.   Po Domaňovce vhodná aj pre cestné  bicykle.   

 

         Trasa začína na Mariánskom námestí v Spišskom Podhradí. Po prehliadke jeho historického centra a Spišskej Kapituly bicyklujeme po štátnej ceste smerom do malej obce Baldovce. Za ňou vpravo prameň známej Baldovskej minerálky. Plniareň vody po ľavej strane. Z Bugľoviec krátky úsek mierne hore, ale potom dole na okraj obce Klčov. Prídeme zase na štátnu cestu, tu prudko vľavo až do Domaňoviec. Pri kostole vpravo náročnejším stúpaním lesom na hrebeň s prístreškom. Z neho mierne dole najskôr lesom, potom lúkou. Pozor asi po 200 metroch zabočíme vpravo a lesnou cestou prídeme k hájenke. Od nej cestou s penetračným povrchom až pod Kačelák. Do Levoče pokračujeme žltou trasou č. 20.

7/ modro vyznačená trasa č.  2894

Spišská Belá 631 m – Krížová Ves, družstvo 624 m (3,0 km) – Barvis 610 m (1,0 km) –  Zlatná 630 m (3,5 km) – Pod Ľubickým kopcom 670 m (2,5 km) – Zaľubica, križovatka Zlatná 650 m (4,5 km) – Zaľubica, Pod  lesom 655 m (1,5 km), spolu: 16 km 

        

         Trasa je nenáročná, do Krížovej Vsi vedie po štátnej ceste, neskôr až do Zaľubice po ceste s nespevneným povrchom. Medzi Krížovou Vsou a rybníkom v Zlatnej sú ešte dve križovatky a to so žltými trasami č. 15 a 16. V úseku pri Zlatnej ide súbežne aj zelená trasa č. 14.  Náročnejšie iba mierne stúpanie pasienkami spod Ľubického kopca. Tu sa orientujeme pomocou značenia na železných rúrach až na križovatku na ktorej sa pripojíme na  ďalšiu zelenú trasu č. 9 po ktorej prídeme do Zaľubice.  Uvedená trasa so v najbližšom období predĺži  do obce Tvarožná.    Úsek po Zlatnú  je za dobrého počasia  vhodný aj pre cestné bicykle.

        

Pri bicyklovaní Levočskými vrchmi so začiatkom na Kováčovej vile (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) je táto trasa pre nás dôležitá ako jedna z alternatív pri návrate do Levoče zo Spišskej Belej.  Treba počítať s tým, že pôjde o celodennú a pomerne náročnú túru.

         8/ zeleno  vyznačená trasa č. 5885:

Tvarožná 676 m – Bývalý muničný sklad 825 m (4,7 km) – Sedlo pod Krížovým vrchom, Wandelkreutz 880 m (2,9 km) – Krížový vrch, Sklenár 1.060 m (3,5 km) – Gehuľa, poľovnícka chatka 1.050 m (2,2 km) – Kozí hrb 941 m (2,2 km) – Dvorčanka, lúka 1.055 m (1,6 km) – Pamätník SNP 1.154 m (1,4 km), spolu: 18,5 km

 

            Trasa začína v strede obce Tvarožná pred  obecným úradom.  Je pomerne náročná na stúpanie.  Odmenou sú nádherné výhľady  v jej druhej polovici.  Trasa vhodná jen pre horské bicykle.

        

         Z obce Tvarožná (križovatka pripravovanej modrej č. 7) ideme smerom k obci Vlkovce spolu s červenou trasou č, 1. Asi tri kilometre za obcou odbočíme vľavo na lesnú cestu.  Prejdeme okolo bývalého muničného skladu, za ním dole po panelovej ceste. Na jej konci sa zľava pripojí žltá trasa č. 15. My odbočíme doprava a pokračujeme mierne hore až do Sedla pod Krížovým vrchom. Na hrebeni vpravo socha sv. Huberta. Tu odbočíme vľavo (žltá trasa č. 16  vedie rovno) a hlavným hrebeňom pohoria, ktoré je zároveň aj rozvodím Čierneho a Baltického mora pokračujeme na sever. Míňame zvyšky bývalej Corneliusovej chaty, za nimi mierne dole k poľovníckej chate na Gehuli. Od nej mierne doprava až k smerovníku na Kozom hrbe. Z pravej strany prichádza žltá značka č. 18. My pokračujeme stúpaním vľavo až na lúku Dvorčanka. Nad smerovníkom môžeme vidieť zvyšky turistických chát. Staršia bola postavená v roku 1932, novšia v roku 1947. Obe boli asanované po roku 1952 kedy tu vznikom Vojenský obvod Javorina.  Z Dvorčanky stále hore až prídeme k pamätníku SNP kde sa pripojením na modrú značku č. 3 naša trasa skončí. Pre návrat na Kováčovu vilu  môžeme zvoliť  trasu cez Zadnú dolinu v kombinácii trás č. 19 a 9, prípadne cez Levočské dolinu kombináciou trás č. 3, 2, 16.  

        

9/ zeleno vyznačená trasa č. 5886:

Ľubica 636 m – Zaľubica, Pod lesom 655 m (3,5 km) – Ľubické kúpele 721 m (3,9 km) – bývalý Tankodrom 758 m (2,0 km) – Kotenhag (Kamenná dolina) križovatka 768 m (1,2 km) – Levočský Václavák 1.141 m (8,1 km), spolu:  18,7 km

 

         Z Kováčovej vily (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) do Ľubice môžeme využiť červeno vyznačenú trasu č. 1, alebo žlto značenú trasu č. 16. Prvá časť trasy nenáročná, od smerovníka v Kamennej doline mierne stúpanie, záver náročný. Celá trasa vedie po komunikácií s penetračným, prípadne betónovým  povrchom. Úsek po Kotenhag vhodný aj pre cestné bicykle.

        

         Od orientácie (križovatka červenej č. 1) v strede obce Ľubica ideme do miestnej časti Pod lesom (Zaľubica). Križovatka modrej  trasy č. 7 a žltej č. 16. Prejdeme okolo objektu  bývalej vrátnice kde bol vstup do bývalého Vojenského obvodu Javorina. Žltá trasa odbočí vpravo. My pokračujeme ďalej rovno po betónovej ceste. Po necelých štyroch kilometroch prídeme k miestu kde niekedy stála obec Ľubické Kúpele.  Na tomto mieste stojí smerovník. Keď odbočíme z trasy do vedľajšej doliny môžeme vidieť zvyšky bývalého cintorína.  Kúpele boli známe liečením kožných chorôb. Prechádzajúc cez bývalý tankodróm môžeme vidieť zvyšky tankovej strelnice.  Vľavo odbočuje žltá cyklotrasa č. 24 smerom k obci Ihľany. Celé územie je dosť zdevastované aj ničivými záplavami ktoré tu boli v roku 2010. Pokračujeme ďalej miernym stúpaním, vpravo odbočuje  žltá trasa č. 19 Kamennou dolinou až na Vinnú. My ideme stále zelenou okolo lesného objektu, za ním začína už stúpanie až na Václavák kde sa napojíme na modrú trasu č. 3. Pre návrat na Kováčovu vilu (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) je najlepšie využiť značenie v kombinácií modrej č. 3 a červenej č. 2.        

 

         10/ zeleno vyznačená trasa č. 5887:

Levoča, Košická brána – Rúrová, vajcovka (2,4 km)  – Druhá lúka (1,7 km) – Kúty (1,9 km) – Uloža 884 m (2,6 km) – Vyšné Repaše 800 m (4,7 km) – Pavľany, križovatka (1,1 km) – Nižné Repaše, odbočka Torysky 747 m (1,5 km) – Nižné Repaše, odbočka Blažov 740 m (2,4 km) – Blažovská dolina 630 m (5,5 km) – Blažov, bývalá obec 585 m  (3,2 km) – Tichý Potok 527 m (3,3 km), spolu: 30,3 km

 

            Trasa začína v Levoči pri Košickej bráne. Až do obce Uloža mierne náročná, z Ulože po štátnej ceste na Krúžok s miernym stúpaním, potom má už len klesajúci charakter.  V prípade, že sa vraciame naspäť čaká nás náročný a stále stúpajúci návrat. Z Tichého Potoka po štátnych cestách cez Brezovicu, Nižný Slavkov do Vyšného Slavkova a odtiaľ niektorou z vyznačených  trás. Pretože  je dlhá a náročná odporúča sa na využitie pre cykloturistov smerujúcich na východ na Šariš.  Úsek z Ulože vhodný aj pre cestné bicykle.

 

         Od smerovníka pri Košickej bráne ideme do doliny Rúrová pomedzi zástavbu rodinných domov. Po necelých 2,5 kilometroch prídeme k prameňu tzv. vajcovky. Trasa má stále stúpanie až na Druhú lúku. Z nej môžeme zabočiť ku kostolu na Mariánskej hore. Potom sa ale musíme vrátiť naspäť a lesnou cestou pokračujeme na rozsiahle lúky nazývané Kúty s poľovníckym objektom.  Odtiaľ nenáročnou lesnou cestou do obce Uloža v ktorej sú mnohé objekty využívané na rekreáciu. Z Ulože po štátnej ceste miernym stúpaním na Krúžok. Lokality je križovatkou peších turistických chodníkov. Z Krúžku cez obce Vyšné Repaše (križovatka žltej trasy č. 16)  a Nižné Repaše až na odbočku do bývalej obce Blažov. Z Vyšných Repáš ideme krátko spolu s modrou trasou č. 4 a v Nižných Repašoch s červenou trasou č. 2.  Z odbočky ideme stále dolinou rieky Torysa. Tento úsek ž nie je vyznačený pretože sme na neho od vlastníka pozemku nedostali súhlas. Orientačne nie je náročný, je treba držať sa koryta rieky Torysa. Asi po 5,5 kilometroch prídeme na miesto kde stála osada Blažovská Dolina. Zľava prichádza nevyznačená ale často využívaná cesta z Václaváku.   Dnes tu vidieť už iba zvyšky jednej budovy. Ideme doprava, po ďalších troch kilometroch prídeme k miestu kde stála obec Blažov. Dnes tu vidieť drevenú kaplnku s upraveným okolím pri ktorej sa pravidelne stretávajú rodáci obce.  Cesta pokračuje ďalej až do obce Tichý Potok kde naše putovanie končí. Pre návrat na Kováčovu vilu (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) je najlepšie využiť štátnu cestu na odbočku  do  Vyšného Slavkova a odtiaľ po červenej trase č. 2.         

        

         11/ zeleno vyznačená trasa č. 5890:

Zlatná 630 m – Kežmarok, Billa 630 m (4,0 km) – Ostrá skala 717 m (4,0 km) – Vrbov, centrum 662 m (2,3 km) – Vlkovce 825 m (7,5 km) – Hradisko, križovatka 805 m (2,2 km), spolu: 20,0 km

           

         Trasa spájajúca Zlatnú dolinu nachádzajúcu sa severne od Kežmarku s obcou Vrbov s pokračovaním cez Slovenskú dolinu do obce Vlkovce a k Hradisku kde končí.  Pri opise trás v Levočských vrchoch má pre cykloturistov začínajúcich trasu na Kováčovej vile (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) podstatný význam ako návratová trasa z Kežmarku naspäť k autu  na Kováčovu vilu (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča).  Pre cestné bicykle vhodný len úsek medzi Zlatnou a Kežmarkom.     

 

         Z Kežmarku z križovatky pri Bille pomedzi rodinné domy, neskôr pomedzi panelovú výstavbu na okraj mesta. Miernym stúpaním prídeme na Ostrú skalu s pekným výhľadom na Vysoké a Nízke Tatry. Pokračujeme ďalej poľnou cestou do Vrbova. Z pravej strany sa pripája žltá trasa č. 21 z obce Huncovce. Vrbov je bohatý na kultúrno historické pamiatky medzi ktorými vyniká renesančná zvonica. Zo stredu obce kde je v parku smerovník pokračujeme Slovenskou dolinou stúpaním až do obce Vlkovce. Z nej už po štátnej ceste do obce Hradisko kde na križovatke končí a pripája sa na  našu červenú trasu č. 1.   

   

        

         12/ zeleno vyznačená trasa č. 5893:

Brutovce 863 m – Papučar 570 m (5,8 km) – Vyšný Slavkov, Vlčia 575 m (1,5 km), spolu: 7,3 km

 

         Trasa spája červenú trasu č. 2 s modrým značením č. 5 a odporúča sa jej využitie v kombinácií s niektorou z týchto trás. Vedie stále po štátnej ceste III. triedy a z obce Brutovce po časť Vlčie má stále klesajúci charakter. Preto sa môže absolvovať aj na cestnom bicykli. V obci Brutovce niekoľko sôch od miestnych rezbárov  a múzeum fúkacích ľudových nástrojov.   

        

         Pre cykloturistov začínajúcich bicyklovanie na Kováčovej vile (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) má význam len ako spojnica niektorých z opísaných trás.

 

         13/ zeleno vyznačená trasa č. 5894:

         Studenec 450 m – Ordzovany 543 m (2,5 km) – Bijacovce 520 m (1,8 km) – Pongrácovce, odbočka  518 m (2,2 km) – Beharovce, motel Vargas 459 m (0,6 km), spolu:  7,1 km

        

         Nenáročná trasa spájajúca obce nachádzajúce sa severne od Spišského Podhradia. S výnimkou úseku Bijacovce – Pongrácovce, odbočka ide stále po štátnej ceste s dobrým asfaltovým povrchom. Preto je vhodný aj pre cestsné bicykle. Zmienený úsek vedie po kamenistej ceste medzi poľami.  

 

         Aj  táto trasa má pre cykloturistov začínajúcich svoje bicyklovanie Pri Kováčovej vile (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) význam len ako jedna z možností predĺženia bicyklovania  v Podhradskej kotline.  

        

         14/ zeleno vyznačená trasa č. 5861:

         Zlatná 630 m  – Pod Ľubickým kopcom 670 m (2,5 km) – Štopark 760 m (2,0 km( – Horný Tankodrom 840 m (2 km) – Rosomák, sedlo 770 m (1,0 km) – Ihľany 706 m ( 3,5 km) – Toporčík 575 m ( 8,0 km), spolu: 19 km        

 

         Trasa je vyznačená v západnej časti pohoria. Pre naše putovania na bicykli po   Levočských vrchoch so začiatkom na parkovisku pri  Kováčovej vile (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) má význam iba ako návratová trasa pre niektorú z trás v tejto do tejto časti pohoria. Úsek od sedla Rosomák  s pokračovaním cez obec Ihľany  odporúčam využiť aj cykloturistom, ktorí smerujú z Levoče do oblasti Pieninského národného parku. Pre cestsné bicykle vhodný iba úsek od Rosomáku po Toporčík a aj ďalej do Pienin.

 

Úsek od Zlatnej po Rosomák vedie po lesnej ceste, zo sedla Rosomák do obce Ihľany po ceste s penetračným povrchom a odtiaľ už po štátnej ceste až na Toporčík.  Zeleno vyznačená trasa pokračujem ďalej a cez obce Toporec a Veľká Lesná nás dovedie až na Pieniny.  

           

15/ zeleno vyznačená trasa č. 5901:

         Nová Ľubovňa,  562 m – Kolačkov 645 m (5,0 km) – chata 960 m (7,1 km) – Ružbašská škôlka 1.080 m (1,6 km) – odbočka na Ružbašskú škôlku 790 m (5,5 km), spolu: 19,2 km

         Zaujímavá, ale aj náročná trasa vedúca zo severu pohoria na juh do  jeho strednej časti. Po obec Kolačkov po štátnej ceste, neskôr dolinou Lomnickej rieky stále po ceste s dobrým povrchom. Až po chatu má cesta stále mierne stúpajúci charakter a je vhodná aj pre cestné bicykle. . Pri chate sa prudko stočí vpravo a pokračuje prudšie hore až na hrebeň.  Z neho už stále dole, v závere súbežne s potokom Ihla až na rázcestie v doline Holumnického potoka. Tu sa napojíme na našu žltú značku č. 23.

 

Pre cykloturistov vychádzajúcich z parkoviska pri Kováčovej vile (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) je vhodná ako jedna z možných návratových trás.  Pri jednodňovej cyklotúre je treba počítať s dĺžkou cez 120 km.

         16/ žlto vyznačená trasa č. 8906:

         Levočská dolina, rampa – Sedlo pod Krížovým vrchom, Wandelkreutz, 880 m (5,7 km) – Ruskinovce 740 m (4,2 km) – Zaľubica, bývalé kasárne 656 m (4,1 km), spolu: 14,0 km

 

         Najvýhodnejšia a aj najobľúbenejšia trasa spájajúca mestá Levoča a Kežmarok.  Vedie po bývalej štátnej ceste ktorá tým, že bola súčasťou vojenského obvodu je z východnej starny značne zničená. Od bývalého vstupu do obvodu stále mierne stúpanie až do sedla, druhá časť klesanie až do Zaľubice ktorá je vhodná aj pre cestné bicykle.  

 

         Na začiatok trasy ideme z parkoviska pri Kováčovej vile (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoče) dva kilometre po našej červenej trase č. 2 až k bývalému vstupu do vojenského obvodu. Odtiaľ stúpame  mierne hore  až do sedla pod Krížovým vrchom (križovatka zelenej č. 8). Vľavo socha Huberta. Zo sedla už stále dole, krátky úsek spolu so zelenou, obchádzame rybník s vydrami až prídeme k miestu kde stála do roku 1952 obec Ruskinovce. Na mieste kde stál rímokatolický kostol  bývalí obyvatelia postavili kaplnku pri ktorej sa pravidelne stretávajú. Z bývalých Ruskinoviec po dobre ceste až do Zaľubice kde žltá značka končí a napojí sa na zelené značenie č. 9.

         17/ žlto vyznačená trasa č. 8910:

         Podhrby (680 m) – Závada 820 m (2,7 km) – Vyšné Repaše (800 m) 3,1 km, spolu: 5,8 km   

             

         Trasa je vhodnou spojkou červenej trasy  č. 2 a zelenej trasy č. 10. Pre cykloturistov  z Levočskej doliny sa môže využiť  ako jedna z možných  trás v oboch smeroch.  Úsek Podhrby – Závada aj napriek prevýšeniu sa môže absolvovať aj na cestných bicykloch.

 

         Z nášho parkoviska ideme najskôr po červenej č. 2 až na Podhrby. Tu sa napojíme na našu žltú trasu.  Po Závadu ideme po štátnej ceste so stúpaním, od Závady poľnou cestou ešte asi jeden kilometer hore až na hrebeň nazývaný Hura. Potom dole až do Vyšných Repáš k smerovníku v strede obce kde sa napojí na zelenú trasu  po ktorej je možné pokračovať zvoleným smerom.  Pre vyznačených trasách na spiatočný návrat môžeme bicyklovať do Nižných Repáš po zelenej č. 10 a z Nižných Repáš po červenej č. 2.

        

18/ žlto vyznačená trasa č. 8907:

         Levočská dolina, osada  640 m – Kozí hrb 941 m (5,7 km), spolu: 5,7 km

 

         Vhodná spojka našej červenej trasy č. 2 z Levočskej doliny a zelenej trasy č. 8. Vedie po lesnej ceste. Spočiatku nenáročná, druhá polovica ale väčšie stúpanie. Odmenou sú pekný výhľady  na juh a juhovýchod v jej závere.  Vhodná len pre horské bicykle.

        

K parkoviska pri Kováčovej vile (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) po červenej č. 2 do obce Levočská Dolina. Tu odbočíme vľavo a lesnou cestou až na Kozí hrb k smerovníku a prístrešku. Napäť Po zelenej č. 8 a žltej č. 16,  prípadne vpravo taktiež po zelenej a potom po modrej č. 3 a červenej č. 2 na východie miesto.

 

         19/ žlto vyznačená trasa č. 8911:

         Kotenhag, 768 m –  Kamenná dolina, prameň 880 m (4,1 km) – Vinná, poľovnícka chata  1.190 m (4,5 km), spolu: 8,6 km 

 

         Pekná trasa vedúca Kamennou dolinou s dobrým asfaltovým povrchom.  Stále stúpanie, záver pomerne strmý.  Spája zeleno vyznačenú trasu č. 9 s modro vyznačenou trasou č. 3.  Spodná časť vhodná aj pre cestné bicykle.

 

         Pre cykloturistov  z  Kováčovej vily   je možné sa do Kamennej doliny dostať viacerými trasami. Pôjde o celodennú trasu.

20/ žlto vyznačená trasa č. 8709:

         Levoča, pri Košickej bráne  – Šibeník 652 m (3,1 km) – Odorica 607 m (1,2 km) – Pod Kačelákom 617 m (1,1 km), spolu: 5,4 km    

 

         Krátka ale zaujímavá trasa vedúca z Levoče na juh. Prechádza cez vrchol Šibeníka pod  ktorým sa buduje diaľničný tunel, ďalej okolo biofarmy na Odorici a pod Kačelákom sa spojí s modrou trasou č.  6. Z celej trasy pekné výhľady na okolie.  Pre cestsné bicykle vhodná len časť prechádzajúca Štúrovou ulicou v Levoči.

 

         Z parkoviska pri Kováčovej vile  (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) ideme do Levoče, kde pri Košickej bráne nám začína trasa.  Cez Štúrovú ulicu, potom okolo záhradiek prídeme až na hrebeňovú vyvýšeninu na ktorej sa stačíme vpravo. Prejdeme cez Šibeník (pod nami diaľničný tunel) a cez Odoricu až k smerovníku pod Kačelákom. Odtiaľ môžeme ísť doprava až na štátnu cestu a po nej opäť vpravo až do Levoče. Ak sa rozhodneme odbočiť vľavo, tak potom po modro vyznačenej cyklotrase ideme smerom na Spišské Podhradie.  Naspäť  po niektorej z cyklotrás v Levočských vrchoch.

 

         21/ žlto vyznačená trasa č.  8869:

Huncovce,  639 m – Žakovce, 671 m  (4,2 km) – Vrbov, centrum 662 m (1,9 km), spolu: 6,1 km  

 

          Uvedený úsek trasy vedie v celej dĺžke po štátnej ceste s dobrým asfaltovým povrchom. Vhodná  pre cykloturistov na presun z oblasti Vysokých Tatier do Levočských vrchov alebo opačne. V roku 2014 sa počíta s jej predĺžením z obce Vrbov na východnú stranu do Vlkoviec s ukončením pri  obci Hradisko, križovatka kde sa napojí na našu červenú trasu č. 1.  Celá trasa vhodná aj pre cestsné bicykle. 

        

         Uvedená cyklotrasa vedie v celom úseku po štátnej ceste. Pre nás má význam ako možná návratová trasa pri bicyklovaní do Kežmarku.

        

         22/ žlto vyznačená trasa č. 8923:

Nová Ľubovňa 562 m – Vyhliadka  710 m  (4,0 km) – Ľubovnianske Kúpele 680 m  (1,5 km), spolu: 5,5 km      

 

         Vhodná ako spojka na modrú trasu č. 3 pre hostí ubytovaných v Ľubovnianskych Kúpeľoch. Po Vyhliadku  stúpanie, potom klesanie do obce Nová Ľubovňa. Z Vyhliadky široký výhľad na okolie. Uvedená trasa je už mimo nášho záujmového územia. Je vhodná pre horské bicykle.

 

         23/  žlto vyznačená trasa č. 8929:

         Ihľany  706 m –  odbočka na Ružbašskú škôlku 790 m (2,3 km) – Malý Václavák, Javor 1,087 m  (6,3 km), spolu: 8,6 km 

 

         Pomerne strmá trasa s dobrým povrchom. Vhodná na využitie pre cykloturistov začínajúcich  cyklotasu v západnej, resp. v severnej časti pohoria v kombinácií s viacerými trasami . Pre  cykloturistov začínajúcich trasu v Levoči je vhodná ako jedna z možných návratových  trás v opačnom smere.  Aj napriek väčšiemu prevýšeniu je možné ju absolvovať aj na cestných bicykloch.

 

Z parkoviska pri Kováčovej vile (Penzión pod Mariánskou horou – Autocamp Levoča) ideme po červenej č. 2 na Hrby a potom po modrej č. 3 až na Malý Václavák. Tu zabočíme vľavo a sme na našej trase, ktorá má v našom smere čiže z Malého Václaváku do Ihlian stále klesajúci charakter.  Z obce Ihľany je najvhodnejšie využiť zelenú trasu č. 14 do sedla Rosomák, z neho krátku žltú spojku č. 24 na bývalý tankodróm kde prídeme na zelenú trasu č. 9. Z neho si môžeme vybrať varianty oboma smermi cez Kamennú dolinu na Vinnú, alebo do Zaľubice.

         24/ žlto vyznačená trasa č. 8928:

Bývalý tankodróm 758 m – Rosomák, sedlo 770 m, spolu: 0,9 km

 

         Vedie od bývalého tankodrómu po komunikácií  s kamenistým povrchom s miernym prevýšením smerom k  obci Ihľany.  

Vhodná spojka medzi zeleno vyznačenými trasami č. 9 a 14 a kombinácií s ďalšími vyznačenými trasami.

         25/ žlto vyznačená trasa č. 8924:

Barvis 610 m – Štopark 760 m (5,0 km), spolu 5,0 km

                  

         Spája našu modro vyznačenú trasu č. 7 a zeleno vyznačenú trasu č. 14.  Pre nás má význam iba ako jedna z možných návratových trás. Vedie údolím Štíparského potoka pomerne strmo hore až na miesto nazývané Za ortákom. Z neho už dole až na Štopark.  Len pre horské bicykle. 

 

         Podobne ako aj nasledujúca trasa aj táto je vyznačená v západnej časti pohoria severovýchodne od Kováčovej vily. Pre cykloturistov začínajúcich trasu v Levočskej doline je vhodná ako jedna  z návratových trás zo Spišskej Belej.

        

         26/ žlto vyznačená trasa č. 8925

         Krížová Ves, družstvo 624 m – Horný tankodrom 840 m (5,5 km), spolu 5,5 km

         Taktiež vhodná spojka medzi našimi trasami č. 7 a 14 z Krížovej Vsi na Horný tankodrom. Až po Bleskovec stúpanie, len pre horské bicykle.